Ako viesť daňovú evidenciu

Začínate podnikať či naopak už dlhšie podnikáte a platíte účtovníkom nemalé peniaze za vedenie účtovníctva. S tým môže byť koniec. Väčšina z nás má totiž možnosť viesť daňovú evidenciu.
1.Najprv sa pozrieme na podmienky, či daňovú evidenciu viesť môžete. V prvom rade musíte byť fyzická osoba s príjmami z podnikania. Potom stačí, ak preukazujete skutočné výdavky.

Áno, to je všetko.Od 1.1.2014 boli totiž zrušené dve podmienky. Nie ste už limitovaný výškou príjmov z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a taktiež už môžete zamestnávať zamestnancov
2.Môžme sa teda pozrieť na to, ako daňovú evidenciu viesť. Postačí vám buď Excelovská tabuľka, alebo pre tých, ktorý si chcú ušetriť starosti s neistotou a mať aj nejaké prehľady je tu na to aplikácia na vedenie daňovej evidencie.

Ako prvé budete musieť evidovať príjmy a výdavky a to buď samostatne alebo v jednej tabuľke. Evidované musia byť v časovom slede a ich súčasťou musí byť evidencia prijatých a vydaných dokladov.
3.Ďalšia tabuľka bude prestavovať vaše záznamy o majetku. Eviduje sa pritom rovnako hmotný i nehmotný majetok, ktorý využívate na podnikanie alebo iný samostatnú zárobkovú činnosť.
4.Nakoniec v súvislosti s príjmami a výdavkami si musíte viesť záznamy o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch. V rámci nich potom splatené pohľadávky či záväzky odstránite zo zoznamu alebo nie - je to na vás.
5.V prípade, že pracujete s materiálom, máte nejakú vlastnú výrobu, zvieratá alebo tovar, budete musieť viesť taktiež evidenciu o zásobách.
6.A aké sú s tým spojené výhody?
- neplatíte si účtovníka
- netýka sa vás riziko pokút za nesprávne vedenie účtovníctva (nevediete ho)
- nepodliehate daňovým kontrolám (nie ste účtovná jednotka)
- nemusíte robiť účtovné uzávierky, vyhotovovať výkazy a to všetko, čo je v jednoduchom účtovníctve pravidlom
7.Nakoniec nezabudnite, že ak ste platiteľom DPH, vzťahuje sa na vás taktiež zákon o dani z pridanej hodnoty a teda musíte dodržiavať i jeho pravidlá.