Ako si vyrobiť regál

Vytvorenie regálu nemusí byť žiadna veda. V tomto návode sa dozvieme, ako vyrobiť regál konkrétnych rozmerov, ktoré si nasimulujeme. V prípade, že potrebujete väčší, prispôsobíte si rozmery svojim potrebám.
1.Najčastejšie už v obchode majú narezané hranoly o veľkosti 7,5cm x 3cm pre bočné ramená regálu a môžeme si zakúpiť tiež hranoly o veľkosti 3cm x 3cm na spojovacie hranoly, ktoré budú podopierať samotnú poličku. Nakúpime si tiež dosku, na ktorú budeme veci ukladať, v našom konkrétnom prípade o šírke 30cm.
2.Miestnosť si samozrejme premeriame a veľkosti si prispôsobíme našim potrebám. V našom prípade budeme stavať nasledujúci regál podľa rozmerov uvedených na obrázku.
3.Bočné strany regálu: Hranol veľkosti 7,5cm x 3cm si odrežeme tak, aby mal požadovanú výšku (v našom prípade 210cm. Takto si nachystáme 4 hranoly, na 2 bočné steny.

Nameriame si podperné spojovacie hranoly (tie o veľkosti 3cm x 3cm) a nachystáme si 14 kusov o veľkosti 30 cm a môžeme si nachystať ešte dva 30cm-rové kusy, aby sme ešte podporili stabilitu regálu a na konci ich nabili z vonkajšej strany (cca v strede regálu). Do týchto malých hralolov si predvŕtame na každý dva diery vopred, aby nám potom pri zaštrúbovaní nepresklo drevo. Veľkosť vrtáku prispôsobíme veľkosti šrúby.

Na hranoloch bočných stien si ceruzou vyznačíme a rozmeriame umiestnenie týchto krátkych podperných hranolov.

Na bočnicový hranol prilepíme (najlepšie disperzným lepidlom) krátke podperné hranoly a zašrúbujeme k bočnici ich dobre zaštúbujeme asi tak 40 mm dlhými šrúbami. 

Pokiaľ sme sa rozhodli dávať ešte oporné hranoly z vonkajšej strany, nezabudnime ich tam tiež pripevniť.
4.Samotné police: Narežeme si police v našom prípade 7 kusov dĺžky 100cm. Vyrežeme ich do nasledujúceho tvaru, aby nám pekne zapadli medzi bočnice. Police môžeme, ale nemusíme nutne pripevňovať.