Aké podmienky treba splniť pre vlastnenie vzduchovky

Vzduchovky, známe aj ako vzduchové zbrane, predstavujú široko využívaný typ strelného zariadenia, ktoré sa teší veľkej obľube medzi ľuďmi s viacerými záujmami. Avšak, napriek svojej špecifickej konštrukcii, vlastníctvo akejkoľvek zbrane v Slovenskej republike podlieha prísnym legislatívnym pravidlám, s ktorými je dobré sa vopred a ideálne pred zakúpením vzduchovky oboznámiť.

Rozhodujúcim kritériom je kategória, do ktorej konkrétna zbraň spadá

Aby bolo možné zadefinovať presné požiadavky vlastníckeho práva strelnej zbrane, je dôležité vedieť, o aký typ ide a do ktorej kategórie spadá. Podľa slovenských právnych predpisov sú vzduchovky zaradené do kategórie „D“, čo sú takzvané voľnopredajné zbrane s obmedzeným energetickým potenciálom (teda energiou výstrelu), považované za menej nebezpečné v porovnaní s inými strelnými zariadeniami.

Legislatívne podmienky pre vlastnenie vzduchovky

Ak si plánujete zakúpiť modernú vzduchovku, už z ich názvu „voľno predajné“ vyplýva, že k uskutočneniu takéhoto obchodu nepotrebujete žiadne špeciálne povolenie v podobe zbrojného preukazu. Dokonca si môžete takýto typ zbrane zakúpiť aj cez internet. Avšak, niečo splniť predsa len musíte. Základnými podmienkami sú v tomto prípade dosiahnutý vek dospelosti 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.

 

Ak si chcete zakúpiť iný typ zbrane z kategórie A, B alebo C, tu už sú podmienky získania komplikovanejšie, vlastníctvo zbrane musíte nahlásiť polícii, ktorá by vám mala udeliť preukaz. Treba si tiež preštudovať podrobné znenie Zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. 

  

Je dobré mať na zbraň aj špeciálny úložný priestor, ktorý zaisťuje jej bezpečnú prepravu a používanie. Výkon a efektivitu konkrétneho modelu môže zvýšiť a zlepšiť kvalitný puškohľad. 

 

Zaujímavé tiež je, že pod tzv. chladné zbrane, ktorých vlastnenie zákon zatiaľ nijako neošetruje, sa radia aj nože, mačety, obušky, slzné spreje alebo elektrické paralyzéry.

 

Vlastnenie vzduchovky si v našej krajine, okrem veku a bezpečného používania, splnenie  špeciálnych podmienok nevyžaduje. Treba mať však na pamäti, že ide o nebezpečný nástroj, ktorý môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia s ohrozením na živote človeka. Dbať na správne používanie a údržbu vzduchovky je preto základ.

 

Zdroj obrázka:Evgenius1985/Shutterstock.com