Filter pevných častíc: Ako vplýva jeho zlý stav na výkon vášho vozidla

Filter pevných častíc (DPF) je kritickým komponentom moderných výfukových systémov vozidiel, ktorého úlohou je zachytávať a redukovať emisie pevných častíc zo spaľovacieho procesu, čím prispieva k ochrane životného prostredia. Avšak, ak nie je správne udržiavaný, môže vážne ovplyvniť nielen kvalitu nášho ovzdušia, ale aj výkon motorového vozidla.

Čo je filter pevných častíc a prečo je nutná jeho kontrola?

Palivo auta je základná hmota, vďaka ktorej dokáže vozidlo fungovať na vozovke dlhé hodiny. Pri jej používaní však (pri dieselových modeloch) dochádza k uvoľňovaniu látok, ktoré sú pre naše telo, životné prostredie aj samotné auto škodlivé.

 

Filter pevných častíc je dôležitou súčasťou výfukového systému, ktorá obsahuje mikroskopické otvory na zachytenie a zadržanie takýchto častíc, čo však platí za predpokladu, ak je špeciálny filter pevných častíc v dobrom stave a dokáže pri používaní auta škodlivé látky zachytiť.

 

Pravidelná kontrola stavu filtra zabezpečuje, že vozidlo plní emisné normy, čo je kľúčové pre ochranu životného prostredia. Kontrolou predchádzate aj možnému poškodeniu motora auta. Zanedbaný stav filtra môže viesť k zvýšenému tlaku výfukových plynov a potenciálnemu poškodeniu spaľovacieho systému vozidla. Nedostatočná filtrácia môže viesť dokonca k zvýšenej spotrebe paliva, pretože motor, aby si udržal požadovaný výkon, musí pracovať tvrdšie.

Efektívne metódy čistenia

Na udržanie optimálneho stavu filtra a zabezpečenie dlhšej životnosti vozidla existujú rôzne spôsoby jeho čistenia.

 

Bezstarostným spôsobom je údržba filtra v podobe pasívnej regenerácie počas jazdy. Ide o takzvaný samočistiaci proces, pri ktorom sa zariadenie zbaví sadzí a je schopné naďalej poskytovať motoru vozidla a výfukovému systému svoje služby. K takejto regenerácii filtra je potrebná rýchlejšia jazda, ideálne na diaľnici, po dobu aspoň 15 minút, kedy dosiahne motor vysoké teploty schopné spomínané sadze spáliť.

 

Druhým a, v porovnaní s výmenou za nový model, stále výhodným spôsobom je repas filtra, respektíve jeho čistenie. K takémuto procesu sú však nevyhnutné nielen špeciálne prostriedky, ale aj stroje a zariadenie testované legálnou metrológiou. Výsledkom je plne funkčný filter pevných častíc v dobrej cene, vďaka ktorému môžete svoje vozidlo naplno a bez obmedzení zas dlhú dobu používať.

 

Dôkladná starostlivosť o filter pevných častíc je pre udržanie optimálneho výkonu vášho vozidla a zároveň pre ochranu životného prostredia veľmi dôležitá. Pravidelná kontrola, včasná regenerácia a v prípade potreby profesionálne čistenie, sú kroky, ktoré vám pomôžu zachovať bezproblémový chod motora a minimalizovať negatívne vplyvy zaneseného filtra na automobil.

 

Zdroj obrázka:Rudy Wijanarko/Shutterstock.com