Ako začať podnikať? Jednoduchý postup, čo treba riešiť na úvod a ako uspieť

Podnikanie je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Ľudia podnikajú najmä kvôli finančnému zabezpečeniu, ale aj kvôli snahe vytvárať hodnoty podľa vlastného uváženia, na základe svojich nápadov a tvorivosti. Dôležité však je dobre začať. Ako sa dá vytvoriť vlastný biznis, čo je dôležité a na čo netreba zabúdať, sa dozviete v našom článku.

Výber oblasti podnikania: služby alebo predaj?

Podnikať sa dá takmer vo všetkom. Základným delením podľa druhu podnikania sú služby a predaj. Predajom sa rozumie kúpa a predaj akéhokoľvek tovaru, materiálu alebo hnuteľných či nehnuteľných produktov. Formou môže byť veľkoobchod aj maloobchod.

Veľkoobchod sa realizuje medzi dvoma podnikateľskými subjektmi a väčšinou prebieha vo väčšom rozsahu, čomu zodpovedajú aj nižšie ceny. Maloobchod je klasický predaj, keď podnikateľ predáva svoj tovar konečnému užívateľovi, spotrebiteľovi.

Pod pojmom služby rozumieme poskytovanie nejakej formy práce alebo výkonu druhej strane. Aj v tomto prípade môžeme hovoriť o dodávkach služieb vo väčšom meradle medzi spoločnosťami alebo v menšom rozsahu pre jednotlivca.

Klasickým prípadom služieb sú napríklad kaderníctvo, manikúra, pedikúra, ale aj služby stavebného charakteru. V tomto segmente medzi najznámejšie patrí murárstvo, maliarske či podlahárske služby. Často využívané tiež IT služby.

Výber formy podnikania: živnosť vs. s.r.o. spoločnosť

Podnikať sa dá viacerými formami. Najznámejšie sú živnosť, alebo inak SZČO, a spoločnosť s ručením obmedzeným, známe pod skratkou s.r.o.. Existujú aj akciové spoločnosti, no to je už forma určená pre väčšie firmy a je založená na úplne iných princípoch.

Základným rozdielom medzi oboma formami je forma ručenia. Kým SZČO ručí za prípadné straty a škody celým svojím majetkom, s.r.o. ručí len do hodnoty spoločnosti.

Výhodou SZČO je administratívna jednoduchosť pri účtovníctve aj pri jeho zakladaní. Je veľký rozdiel v tom ako sa zakladá s.r.o. a ako sa zakladá živnosť. Živnostníci sú väčšinou osoby, ktoré osobne a sami vykonávajú jednu činnosť, napríklad jeden druh služby. Väčšinou to je odborná remeselná práca.

Spoločnosti s ručením obmedzeným bývajú skôr väčšie firmy, ktoré poskytujú väčší rozsah služieb či obchodu a často zamestnávajú väčší počet zamestnancov. Majiteľmi môžu byť viaceré osoby, alebo aj rôzne spoločnosti, v určitých prípadoch aj zo zahraničia.

Čo robiť a čo nerobiť: prieskum konkurencie a potrieb zákazníkov

Aby bolo vaše podnikanie úspešné, je dôležité spraviť pred jeho začiatkom niekoľko úkonov. Jedným z najdôležitejších je zistiť, aká je konkurencia v segmente v ktorom chcete podnikať. Čím poctivejšie prieskum spravíte, tým reálnejší obraz o vašich možnostiach získate.

Pomocníkom môže byť napríklad databáza firiem a konkurencie, prípadne ďalšie verejne prístupné zdroje a zoznamy obchodov, služieb a spoločností v okolí.

Dôležitou činnosťou je tiež získanie informácií o tom, čo vaši potenciálni klienti potrebujú a či im to vy viete v dostatočnej kvalite ponúknuť. Ideálne je nájsť tzv. „dieru na trhu,teda ponúknuť niečo, čo zákazníkom chýba úplne alebo čoho je nedostatok. Poučiť sa môžete aj z chýb konkurencie, ak vám niečo na nich vadí, robte veci inak.

To, čo sa nevypláca, je „skopírovať“ biznis model niekoho druhého. Tu platí, že to čo funguje u jedného, nemusí hneď aj u vás. Problémom tiež môže byť, že ak sa o zákazníka budete uchádzať dvaja s rovnakým obsahom, zisk sa rozdelí, čo nemusí stačiť ani jednému.

Odkiaľ na to zobrať: možnosti financovania a kde nájsť kapitál

Jedna vec je chuť začať podnikať, druhá, kde na to vziať vstupný kapitál. Riešení sa ponúka hneď niekoľko. Do podnikania môžete vložiť vlastné investície, tu však treba byť opatrný a myslieť aj na zadné dvierka.

Ďalšou možnosťou je požičať si financie z banky alebo z iných finančných systémov. Na trhu je dostatok rôznych produktov na podporu začínajúcich podnikateľov.

Veľmi zaujímavé a aj finančne výhodné sú prostriedky, ktoré sa dajú získať cez operačné finančné programy EÚ pre podnikateľov. V ponuke je niekoľko schém, ktoré sú zamerané na konkrétne oblasti podnikania. Získať sa dajú prostredníctvom žiadosti, ktorej súčasťou sú rôzne doklady, osvedčenia a váš podnikateľský zámer.

Nevýhodou je pomerne prísna európska legislatíva a tak nie každý môže uvedenú pomôcť získať. Naopak, výhodou sú pevne stanovené pravidlá, ktoré sa nemenia a tak si hneď na začiatku môžete zistiť, či podmienky spĺňate alebo nie.

Zdroj obrázku: Preechar Bowonkitwanchai / Shutterstock.com