Ako predísť katastrofe na pracovisku: 5 vecí, na ktoré nezabudnúť

Problémom je lepšie predchádzať. A na pracoviskách nechceným udalostiam predchádzajú opatrenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť zamestnancov aj ekonomickú stabilitu spoločnosti. V týchto 5 oblastiach by ste nemali nič nechať na náhode.

1) Máte firemné bezpečnostné smernice?

Úplným základom je stanovenie pravidiel bezpečnosti pri práci. Ide o interný dokument, ktorý pojednáva o činnosti firmy a rizikách, ktoré sú s ňou spojené.

Smernice reagujú na reálne riziká a jednotlivým zamestnancom ukladajú určité povinnosti, resp. im garantujú určité nároky. Cieľom všetkých opatrení je zamedziť udalostiam, ktoré by mohli ohroziť zdravie zamestnancov či znížiť efektivitu spoločnosti (napr. nadmerným opotrebovaním vybavenia či znížením efektivity práce).

Čo je písané, do je dané. A s dokumentom by tak mali byť detailne zoznámení ako riadiaci pracovníci, tak aj radoví zamestnanci. Iba vo chvíli, kedy je obsah smerníc všeobecne známy a dodržiavaný, pravidlá skutočne fungujú.

2) Možnosť uhasiť katastrofu

Ak predsa len k rizikovej udalosti dôjde, musia mať zamestnanci možnosť zabrániť jej eskalácii. V prípade požiaru teda musí byť v dosahu hasiaci prístroj. Pracovník pritom musí vedieť, v akej situácii môže konkrétny „hasičákpoužiť.

Na rýchle ošetrenie zas musí byť v každej hale minimálne jedna lekárnička, ktorá umožní poskytnutie prvej pomoci.

3) Rýchlo preč do bezpečia

Niektoré situácie vyžadujú zásah integrovaného záchranného systému – teda spravidla hasičov či špecializovaných záchranárov. V takýchto extrémnych situáciách dochádza k evakuácii personálu do bezpečia.

Práve evakuáciu by mala firma pravidelne trénovať. Extrémnu situáciu je totiž možné zvládnuť o veľa lepšie vo chvíli, keď sú na ňu zamestnanci pripravení.

V niektorých podnikoch je na mieste trénovať aj nasadzovanie plynových masiek a ďalšie nevyhnutné bezpečnostné kroky.

4) Pozor i na kyberbezpečnosť

Vo väčšine podnikov je dnes nutné dbať aj na bezpečnosť dát a počítačov. Nie je výnimkou, že administratívni pracovníci trénujú spoznávanie rizikových e-mailov a že je limitovaná ich možnosť sťahovania dát z internetu či inštalovanie programov.

Zodpovední pracovníci zas musia pravidelne zálohovať firemné ta a zabrániť možnosti ich odcudzenia.

5) Nevítaní hostia

Neplechu môžu vo firme napáchať aj nevítaní návštevníci. Zo zvieracej ríše ide napríklad o hlodavce. Rizikom je ale aj nevítaná ľudská návšteva. Veľké podniky preto musia investovať do profesionálneho bezpečnostného systému s pohybovými senzormi a napojením na bezpečnostnú službu. Menšie firmy by si mali zaobstarať aspoň bezpečnostné kamery, ktoré sú cenovo dostupnejšie.

Zdroj obrázku: chainarong06 / Shutterstock.com