Ako správne citovať

Potrebujete vo Vašom projekte v práci alebo do školy či zamestnania použiť citácie a zaujíma Vás ich správny formát a použitie? V krátkosti si povieme, ako na bibliografické odkazy podľa normy ISO 690 a ISO 690-2.
1.V odkaze na citovaný text budeme používať nasledujúce atribúty:

Meno autora - v tvare PRIEZVISKO, Meno , prípadne PRIEZVISKO, M. .
Názov a podnázov - zvyčajne sa uvádza len názov v jazyku dokumentu, ináč je možné za názov pridať podnázov s oddelením :
Poradie vydania - v prípade monografie či elektronického dokumentu, ako číslica so skratou vid. / izd. / ed.
Miesto vydania, vydavateľ, rok vydania - tieto údaje sa zapisujú tak, ako sú uvedené v dokumente, pričom pokiaľ miesto nepoznáme, nahradíme ho skratkou b.m.
Rok vydania - samozrejme 4-miestna číslica, avšak ak rok nepoznáme, uvedieme:
  tlač 1975 - pre rok tlače
  c 1975 - pre rok udelenia copyrightu
[ca 1975] - pokiaľ vieme približný rok
Ročník a číslo periodika - klasicky arabskou číslicou
Štandardné číslo knihy - uvedieme ISBN či ISSN, pokiaľ sa v dokumente uvádza
Rozsah - nakoniec rozsah ako číslovaná strana (monografia) alebo rozsah strán (príspevok)
2.V elektronických dokumentoch plní názov správy buď jej predmet, pokiaľ samotný názov nie je uvedený, alebo jej prvé slová ukončené ... . Hneď za názov sa uvádza druh dokumentu v hranatých zátvorkách ako napr. [online] alebo [CD-ROM].

V prípade online dokumentov je potrebné okrem dátumu vydania uviesť aj dátum citovania dokumentu v tvare [cit. 2012-12-20].
3.Nakoniec ukážka samotného formátu:

1. AUTOR Dokumentu a i. 2012. Názov dokumentu. Mesto : Kto, 2012. 78 s.

2. AUTOR, D. 2012. The name of the online document. In Názov stránok [online]. 2003-01-05; 15:05 [cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete: <url.adresa.stránky/>.
4.No a samozrejme nezabudnite do textu vložiť jednotlivé odkazy k citáciám napr. v tvare [1].