Ako urobiť skalku


Návod by mal napomôcť vytvoriť skalku na záhrade.
1.Kedže skalka má vytvárať dominantný dojem záhrady, je dôležité si hneď na začiatku premyslieť, kam chceme skalku umiestniť. Práve dobre vybrané miesto našu skalku nielen oživí, ale tak si bude môcť aj splniť účel. Väčšinou je sklaka situované v "horskom" štýle, preto by niektoré druhy rastlín a dreviny, ako napríklad dub či buk pôsobili rušivo oproti skalke. Taktiež nie je opticky príjemné umiesniť skalku hneď vedla múru alebo steny. Najlepšie je založiť skalku na nerovnom teréne, pretože na rovine skalka pôsobí fádne a v tomto prípade by sa uvažovalo o upravovaní okolného terénu.
2.Skalka by mala pozostávať z jedného druhu kameňa, poprípadne pre viacdruhové skalky s dvoma-troma druhmi rastlín z dvoch typov kameňa, no tie by nemali byť moc v kontraste. Kamene by mali tvoriť cca polovicu z plochy skalky (nie z objemu, takáto skalka by azda predstavovala problém :) ).
3.Na vhodne vybranom mieste vykopeme jamu hlbokú 25-30 cm, hlinu si odložíme nabok. Na dno nasypeme tenkú, cca 1-2 cm hlbokú vrstvu štrku. Štrk následne môžeme posypať starou omietkou (výživa do budúcna vhodná najmä pre horské rastliny) a podložiť s horninami ako je žula (zaručia dobrú stabilitu veľkých kameňov skalky). Kamene najkrajších skaliek sú zasypané do zeme od 2/3 do 3/4. Ak je kameň špicatý, snažíme sa skryť pod zem ostrejšiu časť a oblejšiu situovať na povrch. Výborný kameň na skalku je vápenec, ku ktorému prikladáme bridlice. Jednak drží skalku "pohromade", pre horské rastliny poskytuje dobré prostredie a v spojení s bridlicou pôsobí príjemne. Pri ukladaní kameňov treba myslieť na systematické usporiadanie jednotlivých kameňov podľa velkosti. Nehodí sa, ak by sme uložili za sebou veľké, a potom malé alebo naopak.
4.Skalku môžme umiestniť aj cez chodník, ktorý sa aktívne používa. Vtedy je vhodné (ešte pred započatím sadenia rastlín) vytvoriť schodisko prechádzajúce skalkou. Esteticky krásne schodisko je kľukaté. Tvoríme ho z rovnakej horniny ako skalku, a používame čo najplochejšie kamene.
5.Niektoré rastliny je vhodné sadiť pod kameň. Tieto teda sadíme priamo pri ukladaní kameňov. Vždy na kraj a toto miesto navlhčíme. Ostatné rastliny, ktoré potrebujú volnú pôdu sadíme medzi jednotlivé kamene a za sypávame hlinou, ktorú sme si ponechali vykopaním jamy, a ktorú jemne navlhčíme a tak pomôžeme rastlinke v jej prispôsobovaní v teréne. Je vhodné pri sadení rastlín myslieť na ich sfarbenie a tak premyslene umiestniť jednotlivé druhy rastlín, aby farbou, veľkosťou a množstvom navzájom zapadali, a tak dovŕšili estetickosť celej skalky.