Ako prehlásiť auto

Postup ako prehlásiť vozidlo na inú osobu napríklad pri predaji auta mimo okres i v rámci okresu.
1.Pokiaľ vozidlo prepisujeme do iného okresu, musíme ho odhlásiť a predložiť:
- vyplnenú žiadosť nového majiteľa
- technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla
- doklad totožnosti alebo výpis z obchodného registra pri či živnostnenský list, ak auto vlastní podnikateľ
- súhlas vlastníka vozidla, pokiaľ o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý neni vlastníkom
- doklad o zaplatení povynného zmluvného poistenia

Odhlásenie je bez správneho poplatku.
2.Pri následnom prihlásení v inom okrese je nutné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla a musíme predložiť:

- žiadosť o zápis vozidla do evidencie
- osvedčenie o evidencii so zápisom odhlásenia
- pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
- potvrdenie o poistnej zodpovednosti alebo predložené poistenie
- doklad totožnosti
- kolok v hosnote 66€ pri zmene majiteľa alebo 37,50€ pri presťahovaní
3.V rámci okresu sa zmena držiteľa uskutočňuje v jednom kroku a to za účasti pôvodného a nového držateľa vozidla. Musí s apredložiť:
- žiadosť o odhlásenie od oboch osôb
- osvedčenie o evidencii / technický preukaz
- doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia od pôvodného držiteľa
- doklad o predbežnom povinnom zmluvnom poistení

Zmena sa vykoná na príslušnom okresnom dopravom inšpektoráte.

Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evid. číslom pri zápise vozidla do evidencie - 16,50€
Zápis ďalšieho držateľa do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch - 33€
Pridelenie evid. čísl a vydanie tabuľky s evid. číslom vytvoreným na základe požiadavky držateľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie - 165,50€