Ako si založiť živnosť

Tento návod Vás krok po kroku prevedie postupom založenia si živnosti. Prakticky nejde o nič časovo náročné, všetko je možné vybaviť v priebehu 1-2 pracovných dní.
1.V prípade, že sme niekde pracovali, budeme potrebovať potvrdenie o príjmoch a zaplatených preddavkoch na daň k daňovému priznaniu.
2.Určte si predmet činnosti, prípadne viac predmetov, ktoré budete na živnosť vykonávať. Pre každý dostanete osvedčenie o živnostenskom oprávnení.
3.Dôjdite na živnostnenský úrad, kde si vyzdvihnete tlačivá potrebné na založenie živnosti a prekonzultujte si predmety činnosti s úradníkmi, ktorí Vám poradia v správnom výbere predmetu a či to bude živnosť voľná/viazaná a pod. V opačnom prípade Vám živnostenské oprávnenie nemusí stačiť, avšak to všetko Vám povedia na úrade.
4.Za vydanie živnostenského listu budete musieť zaplatiť kolkami v hodnote 5 eur za každú voľnú živnosť, prípadne 15 eur za viazanú alebo remeselnú živnosť. Dnes je už taktiež možná platba v hotovosti.
5.Zvoľte si obchodné meno. Pre fyzickú osobu sa názov firmy skladá buď len z Vášho mena, alebo meno + názov firmy.
6.Vyplňte vyzdvihnuté tlačivá a spolu s ním, kolkami a občianskym preukazom choďte na živnostenský úrad, kde tlačivá odovzdajte.
7.Prihlásenie do sociálnej poisťovne nie je povinné. Povinným sa stáva až v druhom roku podnikania, takže je to na Vás.
8.Z daňového úradu Vám poštou príde  pridelenie identifikačného čísla (DIČ), ktoré budete uvádzať na faktúrach a pri kontrolách s daňovým úradom.
9.Nakoniec je potrebné nahlásiť svoj podnikateľský účet na daňovom úrade.