Slnko a jeho význam pre ľudský život

o, čo by sa dialo, keby zmizlo slnko už každý z nás pozná z rôznych katastrofických filmov. Slnko je pre ľudstvo skutočne dôležité. Získavame vďaka nemu teplo a svetlo, ale stáva sa aj našim efektívnym pomocníkom v boji so znečisťovaním našej planéty. Byť ekologickým je dnes skutočne v móde. Niet sa čomu čudovať, znečistenie sa dotýka už celej planéty. Vďaka slnku tiež dokážeme získavať aj teplú úžitkovú vodu. Vďaka slnečným kolektorom.
1.Ako slnečné kolektory v skutočnosti fungujú a na čo nám slúžia?

Slnečné kolektory fungujú vďaka slnečnému žiareniu, ktorého ak je dostatok, dokáže zabezpečiť ohrev vody. Slnečné kolektory sa používajú na ohrev vody v bazénoch, ale rovnako aj na vykurovanie domácností. Slnečné kolektory sa skladajú z viacerých častí. Absorpčná vrstva solárneho kolektoru zachytáva slnečné žiarenie, ktoré je v bezprostrednom okolí kolektora. K tejto vrstve je prichytené potrubie, cez ktoré prúdi médium, ktoré zachytáva a odoberá teplo slnečných lúčov, ktoré boli predtým zachytené v absorbčnej vrstve. Teplo býva ďalej odvádzané do výmenníka, v ktorom dochádza k ohreve vody.
2.Aké sú obstarávacie náklady na inštaláciu slnečných kolektorov?

Hneď na začiatku je potrebné spomenúť, že existujú dotácie na slnečné kolektory. Dotácie na slnečné kolektory sa stali veľmi populárnymi. Sú určené pre všetkých, ktorí splnia predpísané kritéria na ich získanie. Štátne dotácie na slnečné kolektory sú rozdelené do dvoch kategórií. Prvá časť dotácií je určená pre rodinné domy, ostatné pre iné hospodárske budovy. Maximálna možná výška dotácie pre rodinné domy je ohraničená sumou 500 Eur na 1 kW inštalovaného výkonu, maximálna výška je však 1 750 Eur. V prípade bytových domov a hospodárskych subjektov je minimálna hodnota 450 Eur na 1 kW výkonu slnečného kolektoru, avšak celkový výkon nesmie presiahnuť 20 kW. Štátne dotácie na tepelné čerpadlo dokážu znížiť obstarávacie náklady až do výšky 30 %. O dotáciu sa môže uchádzať každý, kto si zaobstaral zariadenie v takomto výkone. Dotáciu však nie je možné získať bez vopred uzatvorenej zmluvy s oprávneným zhotoviteľom. Oprávneným zhotoviteľom je osoba, ktorá má dlhodobé skúsenosti s inštaláciou slnečných kolektorov a v rámci tohto projektu jej bol udelený status oprávnenej osoby. Oprávnenou osobou môže byť buď fyzická, alebo právnická osoba, ktorá disponuje všetkými potrebnými certifikátmi. Po získaní dotácie je jej majiteľ povinný uplatniť ju len u vopred určeného oprávneného zhotoviteľa. Oprávnený zhotoviteľ vykoná inštaláciu zariadenia a po predaní poukážky sa už postará o vybavenie všetkých potrebných formalít.