Ako sa hrá poker

Pravidlá pre hru poker.

VÝHERNÉ KOMBINÁCIE (od najvyššej):
1. Čistá postupka - 5 po sebe následujúcich kariet zostavených v jednej farbe
2. Štyry karty rovnakej hodnoty
3. Trojica a dvojica rovnakých hodnôt - pri zhode so súperom najprv vyššia trojica, potom vyššia dvojica
4. Farba - všetkých 5 kariet v rovnakej farbe
5. Postupka - 5 po sebe nasledujúcich kariet
6. Trojica kariet rovnakej hodnoty
7. Dve dvojice kariet rovnakej hodnoty
8. Dvojica kariet rovnakej hodnoty
9. Najvyššia karta na ruke - pri zhode so súperom potom druhá najvyššia atď.

Ak majú hráči rovnakú kombináciu, vyrháva ten, kto má vyššiu kartu.
1.Rozdávajúci hráč je vždy označený žetónom. Hráč naľavo od rozdávajúceho začína vložením malej stávky a druhý hráč nasledujúci v smere hodinových ručičiek vkladá veľkú stávku. Rozdávajúci hráč sa mení každé kolo a to vždy o jedného v smere hodinových ručičiek.
2.Každému hráčovi sa rozdajú 2 základné karty, ktoré nikto z ostatných nevidí.
3.Prvé kolo stávok. V ňom môžete:
- dorovnať stávku (call)
- zvýšiť stávku (raise)
- zložiť karty (fold)

V prvom kole sa nemôžete zdržať stávky (check), pretože je potrebné minimálne dorovnať povinné stávky. Jediný, kto sa môže v tomto prvom kole zdžať stávky, je ten hráč, ktorý vložil veľkú povinnú stávku.
4.Druhé kolo stávok. Vyloží sa tzv. "flop". Flop sú tri spoločné karty vyložené na stôl a viditeľné pre všetkých hráčov. Tí môžu potom zvoliť jednu z možností podľa toho, akú silnú výhernú kombináciu môžu z týchto kariet a zo svojích dvoch kariet v ruke poskladať. Hráči môžu:
- dorovnať stávku (call)
- zvýšiť stávku (raise)
- zložiť karty (fold)
- zdržať sa stávky (check)

Zdržať sa stávky hráči nemôžu, keď aspoň jeden hráč staví či zvýši stávku. Potom logicky môžu buď dorovnať, zvýšiť alebo zložiť karty.
5.Tretie kolo stávok. K trom kartám sa pridá štvrtá spoločná karta. nasleduje ďalšie kolo stávok, jeho priebeh je rovnaký ako v bode 4.
6.Posledné kolo stávok. Rozdá sa piata, psoledná karta. Na stole je teda 5 spoločných kariet a v ruke má každý hráč dve základné karty. Nasleduje posledné kolo stávok, tzn. rovnaký postup ako v bode 4. a 5. Majte na pamäti, že vaším cieľom je vytvoriť z piatich kariet a z dvoch vlastných kariet čo najlepšiu možnú výhernú kombináciu.
7.Hra končí dvoma spôsobmi. Buď jeden z hráčov vysokými stávkami donúti ostatných karty zložiť, a teda vyhráva, alebo na konci hry ostane viac hráčov. Tí potom vyložia karty a porovnajú svoje výherné kombinácie. Víťaz získava bank.

Ak majú 2 alebo viac hráčov rovnakú výhernú kombináciu, rozdelí sa bank rovnakým dielom.