Ako si vybaviť pas

Chystáte sa na cestu a potrebujete si vybaviť nový cestovný pas? Poradíme vám, ako na to.

Čo musíte predložiť:
- občiansky preukaz (ak nemá, tak rodný list s osvedčením o štátnom občianstve)
- rodný list pre deti do 5 rokov
- skôr vydaný cestovný pas alebo rodný list pre deti do 15 rokov
- skôr vydaný cestovný pas
- správny poplatok (kolok)
1.Žiadosť o vydanie cestovného sa podáva v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava.

Cestovný pas vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu, pričom občania musia byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomní. Výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť.
2.Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti – nie je potrebná fotografia. Výnimkou sú len bezvládni občania.
3.Vyplníte žiadosť a zaplatíte správny poplatok. Pri vydaní do 30 dní je to 33€, pre deti do 13 rokov 13€ a do 5 rokov 8€. Pri vydaní do 2 pracovných dní ide o 4-násobnú sumu.