Ako hrať šachy?


Šach je logická hra pre dvoch hráčov. Šach má dosť veľa pravidiel a je potreba sa ich naučiť. Pravidlá šachu sa nikdy nemenia a neporušujú.

V šachu sa hrá s figúrkami v dvoch farbách - bielej a čiernej. Jeden hráč má figúrky iba jednej farby. Spolu všetkých hracích figúrok je 32(16 bielych a 16 čiernych). Šachovnica má 64 štvorcových políčok (32 bielych, 32 čiernych). Cieľom hrania šachov je dať "šach-mat" svojmu súperovi. To znamená dostať jeho kráľa do pasce.V tejto hre môže nastať aj "pat", čo je remíza. Nastáva vtedy ak na šachovnici už nie sú figúrky, z ktorých sa dá dať šach-mat alebo sa spoluhráči na remíze dohodnú.
1.Umiestnenie figúrok

Pri hraní šachu je podstatné rozmiestnenie jednotlivých figúrok. V prvom rade sa v strede nachádza kráľ s dámou. Dáma by mala stáť vždy na svojej farbe - biela dáma na bielom políčku, čierna na čiernom. Ostatné figúrky sú rozmiestnené zrkadlovo. Od dámy a kráľa sú v poradí: strelec, jazdec a na okraji šachovnice veža. V druhom rade sa nachádzajú iba pešiaci, ktorí majú za úlohu ,,chrániť" ostatné figúrky (hlavne kráľa s dámou).
2.Pohyb jednotlivých figúrok

Každá figúrka sa pohybuje vlastným špecifickým spôsobom.

Kráľ - môže sa posúvať do všetkých 8 smerov, ale len o jedno políčko. Ale pozor! Kráľ je najdôležitejší z celej hry, je nutné ho chrániť.

Dáma - môže sa posúvať všetkými 8 smermi akokoľvek veľa políčok. Je to najpohyblivejšia figúrka a je veľkou chybou prísť o ňu.  Ak ste o ňu už prišli, môžete ju získať späť a to tak, že sa pešiakom dostanete až na druhú stranu šachovnice a pešiaka vymeníte za vybitú dámu.

Pešiak - posúva sa len vpred. Zo začiatočnej pozície sa posúva jedno alebo dve políčka. Ak už raz s pešiakom pohneme, ďalej sa s ním môžeme hýbať len o jedno políčko. Pozor! Pešiak sa síce hýbe len vpred, ale vybíjať môže len figúrky, ktoré sú krížom vpred o jednu pozíciu, teda v uhle 45°.

Strelec - môže sa pohybovať ľubovoľný počet políčok 4 smermi a iba krížom. Teda strelec, ktorý je na bielej začiatočnej pozícií sa vždy bude pohybovať iba po bielych políčkach.

Kôň - pohybuje sa do písmena L. Teda vždy dva jedným smerom a jedno vbok. Nie však krížom! Môže to byť napríklad dozadu 2 a jedno vpravo. Alebo vpravo 2 a jedno hore. Je jediný, ktorý môže preskakovať figúrky a dostať sa na požadované miesto podľa písmena L, aj keď sa po ceste nachádzajú iné figúrky.

Veža - pohybuje sa rovnako ako strelec 4 smermi, ale len dopredu, dozadu, vpravo a vľavo. Nie krížom.
3.Pravidlá hrania šachu

- Prvý začína hráč s bielymi figúrkami.
- Hráči sa striedajú po každom ťahu.
- Na jednom políčku môže stáť iba jedna figúrka.
- Vybíjanie prebieha tak, že ak sa napríklad čierna figúrka posunie na pozíciu, kde stojí biela figúrka, tak je daná biela figúrka ,,mŕtva" a preto musí ísť preč z hry. Čierna figúrka, ktorá ju vybila, sa postaví na jej miesto. Hráči sa zo začiatku snažia vybiť čo najviac súperových figúrok, aby už súperov kráľ nebol chránený a aby mu mohli dať šach-mat.
- Rošáda znamená výmena kráľa a veže (kráľ sa postaví na miesto veže a veža na políčko kráľa). Je to však možné len vtedy, ak nebolo ešte za celú hru s kráľom pohnuté. Je to dobrý spôsob záchrany kráľa.