Ako stolovať

Pokiaľ sa chystáte na významnú spoločenskú udalosť alebo sami organizujete večierok, určite by ste sa mali oboznámiť so správnym stolovaním. V ďalších riadkoch ponúkame manuál, ako sa vyznať v problematike stolovania.
1.Ako upraviť stôl

-na stole by mali byť maximálne dva taniere - jeden plytký a druhý hlboký
-taniere umiestni 2-3 centimetre od okraja stola
-pod tanier sa dáva podložka (alebo malé obrúsky)
-v prípade, že je na polievku použitá miska, je potrebné, aby mala podšálku a tá má byť prikrytá obrúskom
-vľavo od taniera pokladáme misku na šalát
vpravo misku na kompót
-aby Vás nezaskočila situácia, keď budete podávať kompót s kôstkami, treba aj tanierik na ich odkladanie

2.Ako uložiť príbor

-na pravú stranu sa ukladajú príbory pre použitie pravou rukou, na ľavú ľavou
-príbory sú pokladané podľa postupnosti, podľa ktorej sa budú používať - najbližšie k tanieru sú tie, ktoré použijeme najneskôr
-naraz môžu byť poukladané maximálne tri príbory (v prípade potreby sa ďalšie dokladajú pred ich použitím)

správne uloženie:
- vidlička zubami nahor
- lyžičky dnom na stôl
- nôž ostrím k tanieru
- dezertné príbory nad tanier (rúčkami na stranu, podľa ruky, ktorou sa budú používať); za dezertné príbory sú považované múčniková vidlička, dezertný nôž a vidlička, prípadne kávová lyžička

3.Kam umiestniť poháre

- poháre sa umiestňujú vpravo od taniera smerom k stredu stola
-ak je pohárov viac, môžu sa uložiť do tvaru trojuholníka
-bližšie k tanieru sa položí ten pohár, ktorý sa použije ako prvý (podobne ako pri príboroch)

4.Obrúsky a koreničky

-papierová servítka zložená do trojuholníka sa dáva pod vidličku
-plátená servítka položená vľavo od vidličky
-k solničke a koreničke priložíme aj malú ozdobnú vázičku alebo svietnik
-špáradlá nie sú pri stolovaní povinné (ak ich predsa len na stôl chcete umiestniť, dajte ich do stredu stola. V prípade, že máte špáradlá samostatne, ukladajú sa vpravo pred taniera.