Vytvorte si vlastné riešenie pomocou prototypovej dosky Arduino uno

Platforma Arduino uno predstavuje štartovacie riešenie a tvorí základný kameň, na ktorom sú vystavané zložitejšie projekty v oblasti ovládania pomocou mikrokontroléra. Štartovaciu prototypovú dosku Arduino uno je možné rozšíriť ďalšími prídavnými komponentami, ktoré sú označované ako Shield. Jedná sa o rozširujúce dosky, ktoré sú jednoducho pripevniteľné (nacvaknutím) na základnú dosku mikrokontroléra a umožňujú mu sprostredkovať väčší rozsah funkcionality.

Produkty Arduino

Ponuka spoločnosti Arduino v oblasti prototypových a prídavných dosiek je pomerne široká. Líšia sa medzi sebou výkonom i účelom. Arduino uno je vďaka svojmu prepracovanému designu a veľmi jednoduchému použitiu najčastejšie aplikovanou platformou, nie je však zďaleka jedinou.

Prototypové dosky Arduino

Všetky dosky od spoločnosti Arduino sú riešené ako open-source platformy s niekoľkými formami využitia. Jednotlivé typy sa medzi sebou môžu líšiť verziou (označenou ako RevX alebo RX), ktorá určuje predovšetkým design a charakter použitých súčiastok, funkčne i schematicky sú však prakticky rovnaké. Základnou súčiastkou je výkonný procesor Atmel plošnými spojmi prepojený s ďalšími komponentami. U prototypových dosiek sa rozlišujú tieto typy:

  • Arduino Mini – uplatňuje sa ako súčasť komplexných riešení inteligentnej domácnosti
  • Arduino Nano – samostatne programovateľný, určený pre ovládanie spínačov
  • Arduino Micro – komunikuje s počítačom ako ovládací prvok
  • Arduino Fio – umožňuje bezdrôtovú komunikáciu so systémovými komponentami
  • Arduino uno – slúži k testovaniu či riadeniu regulačnej funkcie na základe jedného zvoleného parametra
  • Arduino Leonardo – funguje obdobne ako Arduino uno s možnosťou vzdialenej bezdrôtovej komunikácie
  • Arduino Yún – umožňuje zpracovanie a komunikáciu jednotypových parametrov kompatibilnému serveru
  • Arduino Mega2560 – je základným typom dosky, ktorá vznikla rozšírením Arduino uno o výkonové zložky, okrem jednoduchého ovládania umožňuje tiež implementáciu vlastných výpočtových funkcií

Arduino Mega2560 otvára druhú skupinu mikrokontrolérov so zložitejšou štruktúrou, ktoré sú vybudované na tomto riešení. Spomedzi jednoduchých prototypových dosiek je Arduino uno asi najobľúbenejšie, najmä kvôli veľmi prívetivému zapojovaniu a programovaniu, ktoré zvládnu i začiatočníci. Ostatné zmienené už vyžadujú pokročilejšie skúsenosti s mikroelektronikou, preto je Arduino uno považované za dosku štartovaciu. Akonáhle dosiahnete určitej zručnosti, môžete si túto dosku rozširovať pomocou prídavných zariadení Arduino Shield.

Doplňujúce dosky Arduino Shield

Arduino Shield zahrnuje širokú skupinu prídavných dosiek, ktoré sa jednoducho pomocou zdierok nasunú a pripevnia na základnú platformu. Najčastejšie sa jedná o dosky umožňujúce ďalší typ komunikácie, napr. prostredníctvom wifi či ethernetu.