Ako na úsporné vykurovanie?

Aktuálne chceme dosiahnuť čo najväčšie úspory na ohrev a vykurovanie. Zároveň nám má záležať aj na ekologickom princípe získavania tepla. Na tomto základe fungujú tepelné čerpadlá ako plnohodnotné vykurovacie telesá. Majú úžasný tepelný potenciál a s ich využitím sa spája množstvo ďalších výhod.

Ako pracujú tepelné čerpadlá?

V zjednodušenom modeli opisujeme princíp tepelných čerpadiel extrahovaním tepla z prostredia. Získané teplo sa ďalej využíva na ohrev úžitkovej vody alebo na vykurovanie, resp. aj na jeden, aj na druhý účel. Okolité prostredie poskytuje energiu vo veľkom, neobmedzenom množstve a v podstate bez finančných nákladov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo rastie záujem o montáže tepelných čerpadiel. Toto vykurovacie teleso sa stáva nezávislé od škodlivých fosílnych palív, čím znižuje zaťaženosť na životné prostredie.

Tepelné čerpadlo ako uzatvorený energetický okruh

princípe fungovania tepelných čerpadiel zohráva významnú úlohu (skvapalnený) plyn ako sprostredkovateľ (médium) medzi prijímaním tepla z prostredia a odovzdávaním na ďalšie využitie. V prvom kroku sa musí plyn zahriať na teplotu rovnú zdroju (zeme, vzduchu, vody). Po stlačení v kompresore sa plyn zahrieva ešte viac. V druhom cykle už odovzdáva teplo na ohrev alebo vykurovanie. Potom sa celý okruh znova zopakuje.

Viete, že pri výbere tepelných čerpadiel sú už dnes nápomocné extrémne tiché a bezproblémové modely s dlhodobou životnosťou? Môžete siahnuť po vysokoteplotnom alebo nízkoteplotnom čerpadle, aj tak spotrebujú minimum elektriny bez zaťaženia domácnosti.

Prečo práve tepelné čerpadlo?

Síce treba rátať so zvýšenými prvotnými nákladmi, tepelné čerpadlá sú cca o 80 % efektívnejšie než iné vykurovacie telesá. Fungujú na základe nevyčerpateľných zdrojov tepla a vo svojom princípe umožňujú jednoduché ovládanie. Nie sú náročné ani na prevádzkové náklady a už vôbec nie na produkciu splodín. Preto sú u nás vítané!

Zdroj obrázku: klikkipetra / Shutterstock.com