Brúsenie dlažby

Potrebujete si vybrúšiť dlažbu či už z dôvodu nečistôt, estetických dôvodov kedy chceme mať dlažbu matnú alebo kôli protišmikovosti.
1.Na brúsenie veľkých plôch je najvhodnejšia pásová brúska. Vyžaduje to ale trocha zručnosti, pretože pri prikladaní brúsky môže dôjsť k jej zrýchleniu pohybu vpred. Preto je nutné brúsku pokladať a narábať s ňou opatrnejšie a držať ho pevne. Pozor ale na prílišný prítlak.
2.Na menšie plochy je vhodnou variantou tiež vibračná brúska na ubranie materiálu z rovných plôch. V podstate nie je vôbec nebezpečná oproti pásovej brúske.