Zimy v Európe už nebudú ako predtým - budete súčasťou týchto zmien aj vy?

V európskych krajinách sa vykurovanie budov podieľa na celkových emisiách skleníkových plynov, približne zo 30%, fosílnymi palivami je stále vykurované 82% domácností. Aj preto táto oblasť budí pozornosť politikov, ktorí neváhajú siahnuť k razantným opatreniam, posúďte sami.

  • Vo Viedni bude môcť len 20% novo postavených budov používať ako zdroj tepla kotle na zemný plyn alebo vykurovací olej.

  • Vo Veľkej Británii nebude možné počnúc rokom 2025 postaviť budovu s kotlom na zemný plyn. Táto krajina takisto zakáže predaj určitého typu dreva a uhlia určeného na kúrenie, a to s účinnosťou od februára 2023.

  • Vláda Holandska plánuje úplné nahradenie kotlov na zemný plyn do roku 2050.

  • Nórsko zakázalo používanie vykurovacieho oleja na vykurovanie rezidenčných budov.

  • Kvôli nadmernému znečisteniu ovzdušia, vedenie mesta Rím obmedzuje maximálnu teplotu v interiéri budov na 18 ° C.

Na druhú stranu, naprieč Európou je možné sledovať masívnu podporu tepla z obnoviteľných zdrojov, najmä potom tepla vyrábaného tepelnými čerpadlami, ktoré majú celý rad výhod:

  • Ak je k prevádzke čerpadiel využitá elektrina z obnoviteľných zdrojov, jedná sa o 100% bezemisný spôsob výroby tepla.

  • Tepelné čerpadlaá je možné inštalovat jako lokálne v bezprostrednej blízkosti jednotlivých budov, tak diaľkovo ako zdroj tepla distribuovaného potrubím.

  • Skúsenosti z tradičných trhov, ako sú napr. Švédsko, Francúzsko, Holandsko či Veľká Británia, ukazujú, že tepelné čerpadlá sú schopné dodávať stabilné objemy lacného tepla bez ohľadu na aktuálne poveternostné situáciu.

  • Veľké tepelné čerpadlá majú schopnosť dodávať teplo celým mestským štvrtiam či mestám, príkladom sú napr. Mníchov, Kodaň, Zürich, Toskánsko, okolie Birminghamu pod., kde tepelné čerpadlá hrajú významnú úlohu vo výrobe tepla dodávaného diaľkovým spôsobom.

Celosvetovo, trh s tepelnými čerpadlami rástol v uplynulých rokoch ročným tempom okolo 20%, pričom v budúcnosti možno očakávať ďalšie zrýchlenie spôsobené investíciami na podporu ekonomík, ktoré by mali z veľkej časti smerovať práve do podpory obnoviteľných zdrojov energií, či už ide o dopravu, výrobu tepla či podporu infraštruktúry.

Ak aktuálne vyberáte zdroj tepla pre svoju novostavbu či ako náhradu za existujúceho kotla, venujte zvýšenú pozornosť tepelným čerpadlám.

Zdroj obrázku:

DifferR / Shutterstock.com