Ako zviditeľniť webovú stránku

Zviditeľnenie internetovej stránky je možné viacerými spôsobmi. Môžete napríklad investovať do reklamy Google Adwords alebo Facebook reklamy. My vám ponúkame spôsob, ako ju do pozornosti návštevníkov internetu dostať aj bez nutnosti platenej reklamy.

SEO optimalizácia


SEO optimalizácia je optimalizácia webu pre vyhľadávače. SEO optimalizovaná stránka sa bude objavovať na výhodnejších miestach vo vyhľadávaní. Získate tak vyššiu návštevnosť webu a v konečnom dôsledku aj zvýšenie počtu zákazníkov. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku je možné vyhodnotiť až 200 rôznych on-page a off-page faktorov.

Čo vám optimalizácia webstránok prinesie?


Len vlastniť internetovú stránku nestačí. Dôležité je, aby si ju ľudia vo vyhľadávačoch všimli. Optimalizácia webstránok vám prinesie:

  • posilnenie vašej značky,

  • zvyšovanie dosahu na viac potenciálnych zákazníkov bez nutnosti nových investícií,

  • zviditeľnenie vo vyhľadávaní na vyšší počet kľúčových slov,

  • zvyšovanie zisku v dôsledku vyššieho predaja.

Ako na SEO optimalizáciu?


Prvým krokom SEO optimalizácie je SEO analýza. Úvodná SEO analýza posúdi stav internetovej stránky. Získate tak zoznam chýb, ktoré je potrebné odstrániť. Najčastejšími nedostatkami, ktoré SEO analýza odhalí, sú:

  • pomalé načítanie stránky,

  • neprehľadné menu,

  • nevhodne zvolené kľúčové slová,

  • málo alebo nekvalitný obsah,

  • duplicity v obsahu, URL adries a podobne,

  • chýbajúce alebo nesprávne vytvorené meta popisy.

A čo ďalej?


Na základe zistených skutočností sa pristúpi k vytvoreniu kvalitného obsahu, identifikácii vhodných kľúčových slov, optimalizácii štruktúry stránky a odstráneniu iných nedostatkov. Dôležitým krokom je zabezpečenie bezporuchového chodu webu, rezsponzívneho zobrazovania a prístupnosti pre indexáciu vyhľadávačmi.

Po týchto úpravách nasleduje vytváranie externých odkazov, ktoré budú na vašu stránku viesť z iných webov. Tento proces sa nazýva linkbuilding. Výber vhodných stránok pre zobrazovanie odkazov sa uskutoční na základe ich príbuznosti so zameraním vášho webu, dôveryhodnosti a návštevnosti tak, aby linkbuilding zlepšil postavenie vašej stránky vo vyhľadávaniach.