Vyberte si bezpečnostné dvere vo vysokej kvalite pre vašu maximálnu bezpečnosť!

Bezpečnosť a ochrana je dnes pri stavbe domu či sťahovaní do nového bytu prvoradá. Mnohí z nás vybavujú svoje domy najmodernejšími bezpečnostnými prvkami, no prvé, čím by sme sa mali zaoberať sú samozrejme bezpečnostné dvere. Dvere sú totiž bránou do nášho domova a tiež sú najčastejším priestorom, v ktorom sa zdržiavajú lupiči pri vlámaní. Vaše dvere môžu byť doplnené aj kvalitnou kamerou či videovrátnikom pre zvýšenie vašej bezpečnosti a komfortu. Dnes sa však budeme venovať tomu, ako si správne vybrať bezpečnostné dvere s najlepšou ochranou. 


Najdôležitejšie parametre pri výbere bezpečnostných dverí

Mnohí z nás si vyberajú dvere do bytu či domu na základe vzhľadu a dizajnu. To je však pri bezpečnostných dverách až druhoradé. Tým najdôležitejším by mali byť kvalitatívne parametre, pretože pokiaľ majú dvere chrániť váš poklad v podobe celej domácnosti a členov rodiny, musia byť naozaj bezpečnostné. Bezpečnostné dvere sa rozdeľujú do niekoľkých bezpečnostných tried podľa toho, aký stupeň ochrany poskytujú. Bezpečnostná trieda nie je žiadnym výmyslom, ktorý určuje výrobca dverí. Každé dvere musia prejsť certifikovanou skúškou, ktorá pozostáva z ich testovania odolnosti voči vlámaniu rôznymi predmetmi. Na základe doby ich odolávania sa potom zaradia do konkrétnej bezpečnostnej triedy. Ak si chcete byť istý, že vaše dvere sú skutočne kvalitné, vyberajte bezpečnostné dvere v bezpečnostnej triede číslo 4. Poskytujú naozaj vysoký stupeň ochrany. 

Na aké ďalšie parametre bezpečnostných dverí by ste si mali dať pozor?

Ďalšou vecou, na ktorú by ste mali myslieť, je takzvaný protihlukový uzáver. Tento parameter hovorí o tom, nakoľko sú dvere odolné voči rôznym úrovniam hluku. Protihlukový uzáver sa vyjadruje v decibeloch. Pri výbere bezpečnostných dverí ste tiež určite narazili aj na protipožiarnu ochranu. Ide o minimálny čas, v rámci ktorého sú dvere schopné odolávať požiaru. Neprepúšťajú nebezpečné plyny a chránia osoby v blízkosti dverí. Pozor by ste si mali dať aj na bezpečnostnú vložku do dverí. Mala by byť totiž v rovnakej bezpečnostnej triede ako vami vybrané dvere. Pri výbere dverí vám v predajni určite poradia aj s výberom vložky, napriek tomu podotýkame, že pokiaľ vložka do dverí nie je bezpečnostná, účinnosť vašich bezpečnostných dverí sa výrazne znižuje.

Najširší sortiment bezpečnostných dverí nájdete na webovej stránke https://www.vstavaneskrine.com/.