Ako dosiahnuť efektívne a ekologické vykurovanie domu


Svet vedy a moderných technológií napreduje v každom odvetví. Okrem dosahovania ekonomickej výhodnosti sa dnes berie ohľad aj na ekológiu a zameriavame sa na udržateľné zdroje energie. Využívanie obnoviteľných zdrojov má menší dopad na nebezpečné klimatické zmeny a zároveň tým prispievame k ochrane našej planéty a životného prostredia. Pri otázke, ktoré vykurovanie domu bude spĺňať tieto parametre – vysokej efektivity a ekologickosti zároveň musíme vychádzať z toho o aký typ domu ide. Konkrétne, či je to starší rodinný dom, alebo novostavba, z akého materiálu bol postavený, či je zateplený, aký je veľký a podobne…
1.Energeticky úsporné domy
Novostavby, ktoré sa realizujú dnes sa zameriavajú na také stavebno-technické opatrenia, ktoré vedú k znižovaní potreby energie na minimum. Takýmto domom sa hovorí energeticky úsporné. Nielen vykurovanie domu, ale aj celkové náklady na prevádzku sa znižujú na minimum. Vykurovanie domu sa najčastejšie realizuje pomocou nízkoteplotného podlahového vykurovania. Elektrina potrebná na vykurovanie sa môže vyrobiť využitím obnoviteľných zdrojov, napríklad pomocou fotovoltaickej elektrárne. Solárne tepelné kolektory zas umožňujú vyrábať horúcu vodu. V kombinácii s úspornými spotrebičmi, systémom riadeného vetrania s rekuperáciou a kvalitnou tepelnou izoláciou domu sa dajú celkové finančné náklady minimalizovať pri zachovaní tepelnej pohody v interiéri.
2.Rekonštrukcia vykurovania v starých rodinných domoch
Pri starších rodinných domoch je náročnejšie dosiahnuť všetky zásady efektivity a ekologickosti. Väčšina starých domov je tehlových s plynovým vykurovaním. Z ekologického hľadiska je plynové vykurovanie „čisté“, ale zastaralé vykurovacie zariadenia pracujú neefektívne a spotrebúvajú príliš veľa energie. Pri výmene spôsobu vykurovania sa rozhodne oplatí investovať aj do zateplenia domu, výmeny okien, izolácie rozvodov tepla, aby bola tepelná strata čo najnižšia. Takto renovované domy majú až o polovicu nižšie náklady na vykurovanie ako domy, ktoré sú v pôvodnom stave. Rekonštrukciou technologicky zastaraného vykurovacieho systému môžeme získať zaujímavé finančné úspory a prispieť k udržaniu zdravšieho životného prostredia. Moderným vykurovacím systémom zároveň zhodnotíte svoju nehnuteľnosť, ktorá bude pre vás bezpečnejšia.