Ako lúštiť maľované krížovky

  Aj vy ste doteraz vždy preskočili v krížovkách maľované hlavolamy, lebo ste nevedeli ako ich riešiť? Ak hľadáte jednoduchý a zrozumiteľný návod, ste na správnom mieste.
  Začiatočník by si mal vybrať čo najmenšiu maľovanú krížovku. Maľovaná krížovka vznikne na základe legendy, ktorá pozostáva z čísel. Každé číslo v legende určuje počet za sebou nasledujúcich štvorčekov. Musíte vždy pamätať, že medzi jednotlivými číslami je vždy minimálne jeden prázdny štvorček. Čísla v legende sú usporiadané v správnom poradí.
1.Môžete vidieť že daná maľovaná krížovka pozostáva z riadkov z piatich štvorčekov a stĺpcov taktiež z piatich štvorčekov. Keďže už viete, že medzi číslami musí byť aspoň jedno voľné miesto, pozrite sa na druhý riadok. V tomto riadku sú v legende čísla 3 a 1 a keďže je štvorčekov 5, vyfarbia sa tri políčka, jedno necháte voľné a ďalšie jedno. Voľné miesto označte krížikom alebo bodkou čo by malo značiť, že miesto ostáva nevyfarbené. 3 + 1 + 1 = 5 Môžete vidieť, že ste využili všetkých 5 štvorčekov a vyfarbili presný počet štvorčekov, ktorý mal byť vyfarbený.
2.Číslo legendy 1 je už vo štvorčekoch zaplnené. Zvyšné štvorčeky daného stĺpca môžeme vyplniť bodkami alebo krížikmi.
3.V treťom rade krížovky ostali už len 4 štvorčeky, do ktorých môžeme umiestniť číslo legendy 4.
4.Vo štvrtom stĺpci môžete vidieť, že číslo legendy 1 je už vo štvorčekoch. Zvyšné štvorčeky daného stĺpca môžeme vyplniť bodkami alebo krížikmi.
5.Môžete vidieť, že v druhom stĺpci má byť podľa legendy číslo 3, ktoré zatiaľ pozostáva len z dvoch štvorčekov. Nemôžete presne určiť, ktorý bude ten tretí vyfarbený štvorček, ale to čo môžete určiť je, že v druhom stĺpci posledný štvorček vyfarbený nebude, lebo trojka tam zasahovať určite nebude. Teraz sa pozrite na štvrtý riadok, kde je potrebné, aby boli vyfarbené dve políčka, medzi ktorými má byť medzera.  Vidíte, že sú voľné už len tie dve políčka, tak ich vyfarbite. Keďže máte mať v stĺpcoch dve štvorky, vyfarbite aj políčka medzi vyfarbenými políčkami v prvom a treťom stĺpi. V prvom a treťom stĺpci teraz už 4 štvorčeky vyfarbené sú a preto posledné miesta označte.
6.Na doplnenie čísla legendy 3 v druhom stĺpci ostáva už len 1 štvorček.

Krížovka je vyriešená.