pletenie z bužírok- do kruhu

Pripravíme si 2 alebo 4 bužírky (podľa toho akú chceme mať pletenku dlhú)
Ak máme 2 bužírky tak ich prehneme na poli a v časti kde sa prehli ich zviažeme na uzol
Ak máme 4 bužírky tak ich na konci zviažeme do uzla
1.Podľa obrázku si zoberieme 2 oproti sebe stojacé bužírky. Prvú preložíme šikmo oproti aby vznikol obúk. To isté urobíme aj z druhou bužírkou, no opačnej strany.
( pri normálnom pletení do štvorca by sme prvú bužírku preložili presne oproti, teraz ju však preložíme šikmo na druhú stranu : cez bužírku ktorá stojí oproti tej s ktorou robíme)
2.Teraz budeme pracovať z dvoma bužírkami, ktoré nám ostali len tak visieť. Zoberieme jednu z nich a prevlečieme ju cez druhý oblúk. (Na prvom bude akoby ležať na vrchu)
3.Potom postupne zaťahujeme bužírky: vždy chytíme dve vedľa seba a stiahneme, vystriedame všetky dvojice.
4.Dôkladnejšie opísanie sťahovania:
do jednej ruky vezmeme dve bužírky a do druhej tiež dve a stiahneme, potom zoberieme ďalšie dve ( jedna z tej dvojice ktorú ste zaťahovali v danej ruke a druhá bužírka príde z druhej ruky) takto vystriedajte všetky dvojice.
5.tento postup opakujte dovtedy, kým nemáte požadovanú dĺžku pletenky.