Ako byť šťastný

Asi každý sme si už veľakrát položili otázku, prečo sme smutní, nespokojní so životom  alebo sme si proste len uvedomili stratu chute do života.

Otázka šťastia je veľmi obšírna no v tomto návode sa pokúsime povrchnejšie prejsť všetky oblasti, nad ktorými by ste sa mali zamyslieť, aby sa zvýšila vaša duševná i fyzická pohoda. Pretože pocit trvalého šťastia vychádza len z nás:
1.Najprv sa zamyslite nad zdravotným stavom svojho tela. Nie nadarmo sa hovorí v zdravom tele zdravý duch. A kvalita vášho zdravia odzrkadľuje jednak vašu stravu a jednak to, ako sa o telo staráte. Snažte sa preto telu dodávať dostatok vitamínov a minerálov formou pestrej stravy a čo najmenej zaťažovať svoj organizmus ťažko stráviteľnou a nezdravou stravou. Predovšetkým však s rozumom dôverujte svojím chutiam, pretože (až na výnimky závislostí) Vám spravidla telo samo povie, čo mu chýba:)

V druhom rade je tu pohyb. Na to aby sa človek cítíl šťastne, musí sa cítíť aj živo a pocit života a prúdiacej energie vo vás získate predovšetkým pohybom. Pravidelný pohyb je najideálnejší, no ak si ho nemôžete dopriať či už kôli času alebo len vašej lenivosti, doprajte si ho aspoň v nepravidelných intervaloch raz za pár dní.
2.Druhým silným faktorom ovplyvňujúcim náš pocit šťastia je zdanlivo naše okolie. To, či sa nám vplyvy okolia zdajú pozitívne alebo negatívne avšak nezávisí až tak na okolí samotnom ako na našich vybudovaných pohľadoch, čo je dobré a čo zlé. Tie bývajú väčšinou skreslené naším egom. Pokiaľ chceme byť v živote šťastní, musíme sa naučiť čiastočne pohliadnuť ponad naše ego a rovnako sa naučiť vnímať pohľady druhých. Zistíme tak, že v princípe nám druhí nikdy nechú zle a väčšinou tak robia nevedome, prípadne len hľadiac práve len na svoje ego.
3.S predchádzajúcim bodom je úzko spojené pozitívne myslenie. Čo si ale pod tým predstaviť? Určite to neznamená myslieť zásadne len pozitívne - z toho by sme po čase akurát tak zblbi. Znamená to ale vidieť vo svete, v druhých a hlavne v sebe dobro. Všímať si hlavne pozitívne veci a sústrediť sa na ňho viac ako na to zlé. Viac chváliť ako haniť, viac veriť ako zúfať a v konečnom dôsledku sa teda viac tešiť ako smútiť. Samozrejme to negatívne netreba v sebe potláčať - aj to nám môže veľa priniesť vo forme ponaučení a reflexie avšak neťahať si to minulé do prítomnosti. Minulosť je mŕtva.
4.I keď sme si povedali, že šťastie vychádza predovšetkým z nás, asi len málo z nás je schopných sa ďalšie ráno zobudiť a riadiť sa podľa týchto bodov. Chce to dlhodobejšiu prácu na sebe, ktorá je pre šťastie síce nevyhnutná, no dopomôcť nám k tomu môže aj posledný bod - a to samotné konanie tak, aby sme boli šťastní. Znamená to zbytočne sa nevystavovať stresovým situáciam, vyhýbať sa ľuďom (pokiaľ je to možné), ktorí v nás vzbudzujú negatívne pocity či eliminovať takéto prvky v živote či už vo forme negativistických večerných správ či novín zo stánku.