Návod na montáž sadrokartónu

Sadrokartónové konštrukcie sa používajú pri vytváraní priečok, podhľadov, zakrytí neestetických častí výstavby, prasknutých stien alebo šikmých podhľadov v podkroví. Sú tiež dobrými izolantami proti vlhjosti.
1.Po tom, čo ste si vybrali pre Vás najvhodnejší typ sadrokartónu, je potrebné všetko premerať vrátane dverí a pod. Pripravte si na steny kolmé čiary, rovnako si vymerajte stopu priečky na podlahe, ktorú tiež zakreslite a pomocou vodováhy si ju vymerajte aj nastrope.
2.Na oceľový U profil nosného roštu prilepte tesniacu pásku a podľa stopy na podlahe ju pripevnite zatĺkacími hmoždinkami. Nakoniec profily privŕtajte a ukotvite do každého pripraveného otvoru v profile.
3.Teraz podľa návodu na montáž sadrokartónu pripevnite CW do UW profilu.
4.Po dokončení nosnej priečky môžete začať s pridávaním sadrokartónových dosiek pripevňovaním na nosnú konštrukciu tak, aby k sebe tesne doliehali. Nezabudnite na výrezy pre zástrčky atď. Otvormi v CW-profile pretiahnite káble.
5.Sadrokartónové desky je možné rezať jednak jemnou pílkou či ostrým nožom do 2-3mm, čím sa po ohnutí zlomí. Jednotlivé odlomené hrany je potrebné prejsť šmirglovým papierom.
6.Teraz môžte pridať aj na druhú stranu sadrokartónové dosky a z druhej strany priečky pridať zvukovo tesiaci materiál. Kde sa bude priečka dotýkať stropu použite papierovú alebo sklenú pásku.
7.Poškodené miesta, spolu so škárami a hlavička skrutiek je potrebné zatmeliť a po vytvrdnutí prebrúsiť. Prechod medzi priečkou a zvihom zatmelte akrylovím pretierateľným tmelom.