Ako napísať životopis

Hľadáte si prácu a potrebujete svojim potencionálnym zamestnávateľom zaslať životopis (CV)? V tomto návode Vám povieme, ako by mal vyzerať štrukturovaný životopis a čo by mal obsahovať.
1.Osobné údaje
Vyplňte Vaše meno spolu s titulom, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, dátum a miesto narodenia spolu s občianstvom, rodinný stav.

Osobitne uvedte kontaktné údaje ako adresu, kontaktné telefóny, prípadne email alebo webovú stránku.
2.Vzdelanie
Uvádzajte od strednej školy a to jej názov, adresu, prípadne odbor a fakultu a rok štúdia od-do.

Nezabudnite uviesť aj ostatné absolvované kurzy.
3.Pracovné skúsenosti
Ďalej uvedte svoje pracovné skúsenosti s popisom doboru a vykonávanej činnsoti spolu s mesiacom a rokov od-do.
4.Znalosti a schopnosti
V tejto časti uvedte Vaše znalosti z oblasti počítačov a jazykové schopnosti.  V oboch prípadoch je vhodné uviesť, či ste začiatočník, pokročilý alebo profesionál a či jazyk ovládate aktívne alebo pasívne.

Môžete uviesť aj ďalšie znalosti ako napríklad Váš vodičský preukaz a pod.
5.Publikačná činnosť a Ocenenia
V prípade určitej publikačnej činnosti ju uveďte vo forme názvu publikácie spolu s miestom a rokom. Taktiež uveďte aj Vaše uznania a úspechy zo súťaží, ktoré by Vám mohli v uchádzaní sa o prácu pomôcť.
6.Záujmy
Nakoniec uveďte svoje záujmy vymenovaním aspoň 5 aktivít, záujmov či záľub.