Paletové regály – šikovný pomocníci pri skladovaní (nielen) nadrozmerného tovaru

Práca v sklade je určite náročná. Skúsme sa však vžiť do role skladníka, ktorý musí tovar naskladniť a vyskladniť čo najrýchlejšie. Táto činnosť nie je jednoduchá nielen vo veľkých skladoch, ale ak je tovar neprehľadne umiestnený, stáva sa táto činnosť problematickou aj v skladoch menších rozmerov. Vďaka paletovým regálom sa však skladovaný tovar stáva prehľadnejším.
1.Paletové regály v sebe skrývajú oveľa viac výhod, než len prehľadnosť

Kvalitné paletové regály ponúkajú viacero výhod. Aj keď medzi jednu z najväčších sa za ich prítomnosti zaraďuje prehľadnosť v sklade, nie je táto výhoda jedinou. Paletové regály šetria skladový priestor. Základnú jednotku v prípade paletových regálov predstavujú palety. Paletové regály sú však natoľko vysoké a široké, že na ne dokážeme tovar stohovať. Pojem stohovanie v sebe zahŕňa ukladanie paliet na seba čo najvyššie. Vďaka stohovaniu paliet dochádza k značnému šetreniu skladových priestorov. Aj keď sa možno zdá, že skladový priestor je využitý skutočne na maximum, vďaka paletovým regálov a efektívnemu ukladaniu paliet určite nájdeme ďalšie dodatočné plochy. Šetrenie priestorov je dôležité, nakoľko nadväzuje na šetrenie finančných prostriedkov. Čím väčší sklad je, o to môže spoločnosť rozšíriť svoju výrobu. Paletové regály tiež v značnej miere šetria aj personálne sily. Okrem paliet sa v prípade umiestňovania paliet používajú aj vysokozdvižné vozíky. Ak spoločnosť má vysokozdvižný vozík k dispozícii, nemusí mať k dispozícii až toľko manipulačných pracovníkov. Vďaka maximálnemu využívaniu skladových priestorov sa tiež spoločnosť, ktorá paletové regály využíva nemusí zaoberať prenájmom ďalších priestorov. Vďaka paletovým regálom uskladní maximálne množstvo tovaru či zásob na svojom sklade. Medzi ďalšiu z výhod paletových regálov sa zaraďuje aj to, že sú vhodné do každého typu skladu. Nezáleží na tom, či je sklad otvorený, polootvorený či uzavretý zo všetkých strán. Súčasná skladová technika ponúka riešenia, ktoré uspokoja nároky všetkých majiteľov skladov či plôch tomu podobným.
2.Ako si správne vybrať regály?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Každý sklad je niečím špecifickým a má vlastné potreby. Nakoľko sa však paletové regály vyrábajú z rôznych materiálov, rôznych veľkostí a sú vhodné pre všetky typy skladových priestorov, riešenie nájde každý. V prípade správneho výberu paletových regálov je v prvom rade dôležité nájsť si kvalitného výrobcu, s ktorým je potrebné celý proces prekonzultovať.