Kvalitná správa nehnuteľnosti

Kvalitná správa nehnuteľností má čoraz väčší význam nielen pri bežnom bývaní, ale aj pri práci v kancelárii!   
Možno sa pýtate aj vy, v čom môže byť rozdiel, ak bývate v byte alebo pracujete v kancelárii vo väčšom bytovom komplexe? To, ako je daná nehnuteľnosť spravovaná aj po jej dokončení, veľmi ovplyvňuje samotný život alebo podnikanie v nej. Žiť a pracovať bez  akýchkoľvek starostí a problémov (aj keď sa vyskytne akýkoľvek problém s bývaním či užívaním priestoru), chce asi každý. Skutočnosť a realita je však na Slovensku mnohokrát iná. Prečo tak veľmi záleží pri výbere svojej nehnuteľnosti a priestorov na bývanie či prácu aj na tom, ako je spravovaný daný objekt aj po dokončení projektu? 
1.Čo by mala obsahovať kvalitná správa nehnuteľnosti?
Odpoveď je jednoduchá. Spokojní nájomcovia budú iba vtedy, ak spravovanie objektu a všetkých činností súvisiacich s bežným chodom nehnuteľnosti, bude fungovať bez problémov.  Kvalitná správa nehnuteľnosti by mala zahŕňať všetky práce a služby, ktoré zaručia nájomníkom bezstarostný život a bývanie respektíve aj podnikanie.
V tomto smere hovoríme napríklad konkrétne o zabezpečení nepretržitej a bezproblémovej činnosti všetkých nevyhnutných inžinierskych sietí (vrátane vzduchotechniky) a služieb spolu s optimalizáciou ich činnosti s cieľom znížiť náklady. Tiež je nevyhnutné zabezpečovať aj činnosť všetkých stavebných zložiek nehnuteľnosti podľa prevádzkových predpisov. Samozrejmosťou by mali byť aj čistiace a upratovacie práce, 24-hodinový dispečing pre havarijné služby a následné riešenie vzniknutých problémov v priestoroch, ako aj udržiavanie a spravovanie parkovacích priestorov, ich stráženie a pravidelné kontroly objektu v spojitosti s analyzovaním jeho aktuálneho stavu.
2.Aj stavebné práce, aj stavebné poradenstvo
Súčasťou kvalitnej a účinnej správy nehnuteľnosti by mali byť aj stavebné práce a stavebné poradenstvo pre budúcich ako aj súčasných nájomcov danej nehnuteľnosti.  To znamená, že ak by ste mali ako budúci nájomca záujem o prípravu priestorov pre bývanie alebo podnikanie, nepredstavuje to žiadny problém. Nájomníci tak môžu v rámci tejto služby využiť aj činnosť umožňujúcu realizáciu priestorov pred nasťahovaním podľa vopred zadaných požiadaviek a kritérií. Všetky stavebné práce (napríklad s prestavbou či vybudovaním inžinierskych sietí, zmenou dispozícii priestorov, čistenie priestorov po stavebných prácach) a v neposlednom rade aj priebežné stavebné poradenstvo, je a malo by byť súčasťou správy nehnuteľností súčasných vlastníkov a správcov bytových komplexov. Realita a súčasná prax často hovorí o niečom inom.
3.Na koho sa obrátiť pre kvalitnú správu nehnuteľností?
Pokiaľ hľadáte práve takýto typ správy nehnuteľností na Slovensku, môže to byť nemalý problém. Hľadajte precízne a zodpovedne. Komplex poskytovaných služieb patriacich pod správu nehnuteľností, o ktorých sme ponímali aj v tomto článku, sa považuje za konkurenčnú výhodu každej spoločnosti, ktorá ponúka tieto služby. Daná spoločnosť sa potom radí v tomto smere na popredné miesta, predovšetkým v obľúbenosti ľuďmi (nájomcami) žijúcimi alebo pracujúcimi v danom komplexe bytov či kancelárií.