Vyžiadať návod Pridať návod

Prihlásenie

email: Prihlásenie
heslo:
Registrácia
>> Informačný portál plný vašich praktických postupov, návodov, rád a riešení pre každý váš problém. <<

Povinnosti prevencie pred požiarmi

Povinnosti prevencie pred požiarmi

Pridané: 5.4.2017


Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi určuje povinnosti pre vlastníkov bytových domov, spoločenstvo vlastníkov a správcu bytového domu. Týkajú sa spoločných priestorov a zariadení bytového domu. Obvykle sa zabezpečujú dodávateľským spôsobom od osôb s požadovanou odbornou spôsobilosťou.
Povinnosti vyplývajúce zo zákona sú nasledovné:
1.Udržiavať stavbu v súlade s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby, zabezpečiť aby nedošlo k zníženiu bezpečnosti stavby, časti stavby a osôb v prípade zmene užívania stavby. Tiež je potrebné zabezpečiť bezproblémový prístup pre zásah hasičských jednotiek. Pri plánovaní rekonštrukcie či stavebných úprav je potrebný posudok od špecialistu požiarnej ochrany a následné vyjadrenie okresného riaditeľstva Hasičského zboru.
2.Každých 12 mesiacov zabezpečiť vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v obytných domoch. Ide o kontrolu únikových ciest a prístupu k protipožiarnym zariadeniam a rozvodom vody, plynu a elektrickej energie. 
3.Zabezpečiť ochranu pred požiarom pokiaľ sa vykonávajú práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (lepenie krytín, zváranie atď.)
4.Zabezpečiť kontrolu a čistenie komínu, pokiaľ stavba má vlastné kúrenie.
5.Obstarať pravidelnú kontrolu a údržbu technických a technologických zariadení bytových domov, kontrolu elektrických zariadení a bleskozvodu.
6.Inštalovať požiarnotechnické zariadenia ako sú hasiace prístroje, požiarne uzávery, požiarne vodovody, prostriedky na vyhlásenie poplachu a iné. Tieto zariadenia je potrebné udržiavať funkčné kontrolou odborne spôsobilými osobami.
7.Nahlásiť každý požiar ktorý vznikol v objektoch v užívaní/vlastníctve/správe okresnému riaditeľstvu bez odkladu.

Pokuty za zanedbanie povinností
V nasledovnej tabuľke sú uvedené výšky pokút, ktoré môžu byť udelené právnickej osobe, ktorá porušila povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pokuty udeľuje okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
Odsek zákona - Výška pokuty
§ 59, odsek 1 - 8 298 €
§ 59, odsek 2 - 16 596 €
§ 59, odsek 3 - 16 596 €

Pokiaľ právnickej osobe bola uložená pokuta v predchádzajúcich troch rokoch a táto poruší povinnosť znova, môže jej byť uložená ďalšia pokuta do dvojnásobnej výšky podľa uvedených odsekov zákona.
Neriskujte a nechajte si poradiť od odborníkov.


Ohodnotiť Ohodnotiť Ohodnotiť Ohodnotiť Ohodnotiť
259x

Napíšte vlastný návod na:

Daňová evidencia online

Ďalšie návody z kategórie:

Kontaktuje nás | Reklamná spolupráca | Pravidlá používania

© 2019 - ako-na.sk | vytvoril - Lotus Webdesign

Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie