Kvalitné chrániče na ochranu sluchu pri streľbe

Čaká aj vás lov v prírode alebo streľba na strelnici? Pravidelne si zastrieľať zo svojej zbrane láka nie jedného z nás. Myslíte však pri svojej streľbe aj na dostatočnú ochranu svojho sluchu? Sluch je ľudským zmyslom, ktorý je potrebné  chrániť pri akejkoľvek streľbe zo zbrane. Bez dobrého sluchu je "stratený" každý strelec a lovec. S kvalitnými chráničmi na ochranu sluchu pri streľbe si dokážete chrániť svoj sluch účinne a bez následkov poškodenia sluchu, či už ste na strelnici, v lese alebo na inom mieste.
1.Netreba zabúdať na jedno
Streľbou zo zbrane je možné jednoducho prísť k problémom so sluchom. Bojujete aj vy s nepríjemným pískaním v ušiach? Pri športovej streľbe alebo pri akejkoľvek streľbe (hoci aj v lese), môže prísť k práve takejto osobnej nepríjemnosti. Nie je sa čo čudovať, pretože samotný hluk a tresk vznikajúci pri výstrele z pušky, dosahuje pomerne vysoké hodnoty a intenzitu. Tu treba hovoriť o hodnotách na úrovni viac ako 100 dB (s kmitočtom vo výške 2000 Hz). Posúďte sami, ako nebezpečné sú tieto hodnoty pre zdravé ľudské ucho a aké deštrukcie ucha môžu nastať. 
2.Problémy sa ohlásia neskoršie
Je dokázané, že samotný silný výstrel a tresk poškodzujú (aj keď postupne) ľudský sluch. Vedeli by o tom rozprávať viacerí vášniví strelci, ktorí akosi pozabudli na jedno: "samotné zhoršenie sluchu neprišlo okamžite po jednom, dvoch či troch výstreloch". Objaví sa až neskôr, najčastejšie až po viacnásobných a opakovaných výstreloch zo strelnej zbrane.
Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby si to každý strelec uvedomoval a čo je ešte dôležitejšie, aj dostatočne a účinne zakročil voči takémuto nepríjemnému stavu. Najúčinnejší spôsob prevencie a ochrany sluchu počas každej streľby (či už športovej alebo voľno-časovej) spočíva v špeciálnych chráničoch sluchu.
3.Čo okolité zvuky?
Teda len tie, čo sú neškodné a potrebné pre "dobrý" zásah. Celkový pokoj v ušiach, nerušený okolitými zvukmi, avšak súčasne aj dobrý prehľad medzi zvukmi potrebnými pri streľbe, toto všetko a ešte omnoho viac dokážu zabezpečiť kvalitné chrániče a tlmiče sluchu. Všetky nebezpečné a poškodzujúce zvuky z tresku zo strelnej zbrane, sú vďaka tejto často krát podceňovanej výbave strelca, účinne eliminované (aj vďaka komfortu pri využití možnosti nastavenia odposluchu z okolia).
4.Kde možno kúpiť chrániče sluchu a aké sú novinky?
Kvalitné chrániče sluchu je možné nájsť v každom dobrom obchode s poľovníckymi potrebami. Všetky dnešné chrániče sluchu a tlmiče majú dokonalý dizajn a vysokú účinnosť. Kvalitné chrániče sluchu sú teda alfou a omegou k dokonalejšiemu zážitku z každej streľby zo zbrane, či už profesionálnej športovej alebo amatérskej. Prelomovou novinkou sú takzvané "tlmiče" pre poľovníkov, ktoré účinne chránia sluch poľovníka pri poľovačke v lese.