Ako sa robia gélové nechty

Postup na prípravu gélových nechtov.
1.Najprv je potrebné nechty pripraviť odmastnením a príbadne ich trocha zdrsniť.
2.Nalepíme na techty plastové tipy a skrátime si ich na požadovanú dĺžku.
3.Ďalej si opatrne s pilníkom upravýme prechod medzi tipom a nechtom a opilujeme do požadovanej dĺžky a šírky.
4.Nanejsieme prvú vrstvu gélu, ktorú pod UV lampou necháme stvrdnúť na 1-2 mitnúty.
5.Opakujeme 4. krok pre 2 a prípadne 3 vrstvu gélu, pričom poslednú necháme pod UV lampou aspoň 3 minúty.
6.Nakoniec nechty očistíme a vypilujeme do konečného tvaru.