Tvorba vlastného Operačného Systému v C# využitím COSMOS

Na tvorbu vlastného operačného Systému treba vo všeobecnosti veľa skúseností s assemblerom alebo C/C++. Projekt COSMOS to však zmenil a umožnil tvorbu operačných systémov aj v jazyku C#.
1.Buď si stiahnete program Visual Studio 2010 trial či ho zakúpite pre COSMOS USER KIT Milestone 5, alebo si stiahnete Visual C# Express 2008 a COSMOS USER KIT Milestone 4.
Linky:
Visual C# Express a visual studio trial:
microsoft.com
COSMOS User Kit Milestone 5:
www.cosmos.codeplex.com
COSMOS User Kit Milestone 4:
www.cosmos.codeplex.com
VMWPlayer(potrebný pre spúštanie OS na Win):
www.downloads.vmware.com
2.Nainštalujte obidva programi: najprv Visual Studio alebo Visual C# Express, potom COSMOS User Kit Milestone 4 alebo 5.
3.Zapnite vývojové prostredie Visual Studia alebo Visual C# Express a vytvorte si nový Cosmos Projekt.
4.Stistnite F5, alebo kliknite na tlačítko Debug.
5.Blahoželám! Máte vytvorený operačný systém. V projektovej zložke môžete nájsť .ISO súbor, ktorý sa dá napáliť na CD alebo spustiť cez Virtual Machine/PC/Box.
6.Pre upravenie kódu a funkcii operačného systému zmente kód využívajúci základné metódy Console.