Ako obnoviť pôvodné nastavenia na Samsung Galaxy S4

Obnovenie systému Android v mobile do pôvodných, teda výrobných nastavení sa vám môže obzvlášť zísť, pokiaľ sa svoj telefón chystáte predať a chcete mať istotu, že všetky vaše súkromné údaje budú vymazané. Ďalším častým pôvodom je, že máte s telefónom nejaký problém.

Už v úvode však musíme zmieniť, že jedinou výnimkou, kedy sa vám obnova do výrobných nastavení vášho Samsungu Galaxy s4 nepodarí je, že ak ste svoju verziu Androidu updateovali na novšiu, nevráti sa vám na pôvodnú verziu. Jediným výsledkom vašej činnosti bude vymazanie vašich dát a nastavení.

Ale teraz už späť k sľúbenému návodu na obnovu továrenských nastavení Samsungu:
1.Na domovskej obrazovke stisnite tlačítko ikony na aplikácie v spodnej časti ľavého rohu.
2.Nájdite a stlačte ikonu nastavenia.
3.Vo vrchnej časti obrazovky stlačte záložky.
4.Na nasledujúcej obrazovke vyberte Zálohu a Reštarovanie/Reset .
5.Stlačte obnovu výrobných nastavení.
6.V prípade, že je váš mobil úplne zablokovaný, môžete využiť spoľahlivý servis mobilov alebo sa pokúsiť o obnovu pôvodných nastavení nasledujúcim spôsobom:
1. stlačte tlačítko vypnúť/power a vypnite mobil
2. ak sa váš mobil nevypne, odstráňte batériu a následne ju dajte späť
3. Pri stále vypnutom mobile podržte tlačítko zvýšenia hlasitosti a tlačítko domov. Bez toho, aby ste pustili tieto dva predchádzajúce, stisnite tlačítko zapnutia telefónu.
4. Tieto tri tlačítka držte dovtedy, dokedy na obrazovke neuvidíte "obnova systému" v ľavom rohu obrazovky. Až toto uvidíte, pustite všetky tri tlačítka, ktoré držíte.
5. Na navigáciu v tomto module obnovy používajte tlačítka na zvyšovanie a znižovanie hlasitosti (pre pohyb hore a dole) a tlačítko zapnúť telefón pre výber možnosti.