Ako napísať žiadosť

Ukážeme Vám, ako vypísať žiadosť. Žiadosť je dôležitý a formálny dokument, a preto  sa musí dodržiavať stanovená formu. Pustíme sa do toho.
1. Záhlavie
Nachádza sa úplne navrchu žiadosti. Uvádza sa tam Vaša adresa a to v poradí:

meno, ulicu, PSČ, mesto (niekedy sa uvádza aj telefónne číslo alebo email).
Táto časť väčšinou býva podčiarknutá.
2. Informácie o adresátovi (prijímateľovi)
Píšu sa na ľavú stranu a to v formáte:

Meno osoby alebo firmy
Ulica a číslo
PSČ a mesto   
3. Dátum a miesto
Píše sa riadok pod na pravú stranu. Najlepším formátom je:

mesto, deň, mesiac, rok.
4. Vec žiadosti
Slúži ako nadpis žiadosti a uvádza sa tam o čo sa žiada. Text sa podčiarkuje
5. Telo žiadosti
Má by obsahovať základné a podstatné informácie. Ďalej musí byť zahrnuté zdôvodnenie žiadosti a uvedenie, prečo je žiadosť oprávnená. Všetko to musí byť písané zdvorilo a formálne. 
6. Podpis a prílohy
Podpis sa umiestňuje na pravú stranu asi dva riadky pod telom. Pokiaľ sa spolu so žiadosťou odosiela aj príloha, je potrebné ju spomenúť v texte a zdôrazniť jej prítomnosť napísaním výrazu "Príloha" vľavo dole asi 4 riadky pod textom.