Ako udržiavať auto

Auto je už takmer pre každého z nás nevyhnutnou súčasťou života, no vyžaduje si aj istú údržbu. Občas sa niečo pokazí, či už opotrebovaním, nízkou kvalitou výrobku alebo zlým zaobchádzaním. Avšak každý problém sa dá vyriešiť a ak nie je možné problémové zariadenie v aute opraviť, dá sa rovnaký či vylepšený diel dokúpiť.

Časté môžu byť napríklad poruchy vstrekovacieho čerpadla. Dôvody poruchy môžu byť rôzne a rôzne sú aj príznaky.
1.Najčastejším dôvodom poruchy je opotrebovanie vstrekovacieho čerpadla. Opotrebovanie môže nastať v dôsledku dlhodobej prevádzky alebo znečisteného paliva. Problém sa prejavuje najčastejšie horším spustením, znížením výkonu motora alebo nerovnomernými otáčkami.
2.Môže sa poškodiť aj riadiaca jednotka čerpadla. Vada vzniká z dôvodu prepätia alebo skratu elektrickej inštalácie, často aj zásahom nesprávne preškolených osôb, ktoré sa opravujú vozidlo. Chyba sa prejavuje tým, že sa motor nedá spustiť, prevádzka je nerovnomerná alebo núdzový režim.
3.Znečistené palivo alebo piliny, ktoré vznikli kvôli suchému palivu a treniu prvkov môžu spôsobiť zadreté nastavenie uhla vstreku. Problém sa zvykne prejavovať hlučnou či nerovnomernou prevádzkou, ťažkým spustením motora a taktiež núdzovým režimom.
4.Prevádzkové opotrebovanie po veľkom počte ubehnutých kilometrov vozidla alebo tiež v dôsledku používania nesprávneho paliva, môže nastať unikanie.