Vyžiadať návod Pridať návod

Prihlásenie

email: Prihlásenie
heslo:
Registrácia
>> Informačný portál plný vašich praktických postupov, návodov, rád a riešení pre každý váš problém. <<

Ako založiť s.r.o.

Ako založiť s.r.o.

Pridané: 22.1.2015


Chcete začať podnikať? Ak chcete zistiť, ako si môžete založiť s.r.o., nižšie si môžete krok po kroku prečítať návod, ako pri zakladaní s.r.o. postupovať.
1.V prvom rade musíte vedieť, v čom chcete podnikať. K tomu je potrebné si zvoliť vhodný názov spoločnosti, je potrebné si premyslieť, kde bude sídlo spoločnosti a jednou z najdôležitejších vecí na začiatok je taktiež výber predmetov podnikania. Podľa toho, akú činnosť chcete vykonávať, si predmety podnikania nájdete medzi voľnými živnosťami, remeselnými alebo viazanými živnosťami.
2.V druhom kroku je potrebné požiadať správcu dane (v mieste, kde má adresu zakladateľ spoločnosti) o vydanie súhlasu so zápisom do obchodného registra, či nemáte voči daňovému úradu pozdĺžnosti.
3.Pri splácaní základného imania v peňažnej forme je potrebné je potrebné splatiť základné imanie aspoň v minimálnej výške na osobitný účet v banke, a to pred založením. To, že ste splatili základné imanie, budete musieť neskôr preukázať dvoma dokumentmi, a tými dokumentmi sú:
- vyhlásenie správcu dane o splatení vkladov,
- výpis z účtu, na ktorý bolo splatené základné
4.Pred zápisom do obchodného registra je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:
- zakladateľskú listinu (ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ - spoločník) alebo zakladateľskú zmluvu (ak spoločnosť zakladá viac spoločníkov),
- stanovy, ak boli prijaté,
- písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o.,
- súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva či podnájomná zmluva (už na nový subjekt) 
- podpisový vzor konateľa (konateľov),
- list vlastníctva na nehnuteľnosť,
- súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri.
- vyhlásenie správcu dane o splatení vkladov,
- výpis z účtu, na ktorý bolo splatené základné
- návrh na zápis do obchodného registra
U notára je potrebné osvedčiť spoločenskú zmluvu/ zakladateľskú listinu a návrh na zápis do obchodného registra.
5.Piatym krokom pri zakladaní s.r.o. je získanie živnostenského oprávnenia na predmety podnikania spoločnosti. Oprávnenie získate na živnostenskom úrade. Je potrebné ísť na úrad, kde má spoločnosť sídlo, tam preukážete zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje žiadosť (nemusí byť notársky overené) a kolky za ohlásenie živnosti. Do troch pracovných dní vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Keď už ste na živnostenskom úrade, môžete sa rovno zaregistrovať aj k dani z príjmov.
6.Po získaní osvedčenia môžete podať návrh na zápis do obchodného registra. Je potrebné priložiť toto osvedčenie o živnostenskom oprávnení, dokumenty z bodu 4, taktiež plnomocenstvo (ak návrh podáva iná osoba ako konateľ spoločnosti) a kolky v hodnote 331,50 € (pri podávaní návrhu v listinnej forme).
Do 5 pracovných dní získate súd vydá rozhodnutie o zapísaní spoločnosti do OR.
7.Ak ste sa v piatok kroku neregistrovali k dani z príjmu, je potrebné tak urobiť do 30 dní od začatia podnikania na daňovom úrade. Tak vám bude pridelené DIČ (daňové identifikačné číslo)
8.Založenie s.r.o. môžte nechať aj na rôznych sprostredkovateľov, ktorý vám firmu založia online, napr. www.firmaren.sk, vďaka čomu nebudete musieť venovať čas príprave dokumentov, potrebných pre vznik s.r.o. Taktiež budete mať istotu, že spoločnosť zakladajú profesionáli a navyše ušetríte na poplatkoch, pretože budete mať o polovicu nižší poplatok za zápis do obchodného registra.


Ohodnotiť Ohodnotiť Ohodnotiť Ohodnotiť Ohodnotiť
243x

Napíšte vlastný návod na:

Daňová evidencia online

Ďalšie návody z kategórie:

Kontaktuje nás | Reklamná spolupráca | Pravidlá používania

© 2019 - ako-na.sk | vytvoril - Lotus Webdesign

Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. OK Ďalšie informácie